No 97/98 (2023)
Full Issue
PDF

Short communications

Ruslan Hleb, Vasyl Heluta, Oksana Vysotska, Olesya Bezsmertna, Nina Merlenko, Galyna Gerasymchuk, Volodymyr Derkach, Andriy Babytskiy
3-17
Fungi and fungus-like organisms of the Kivertsi National Nature Park “Tsumanska Pushcha”
PDF