No 101/102 (2024): Early view
Early view

Research articles

Natalia Zaіmenko, Alla Gnatiuk, Victoria Gritsenko, Oleksandr Zakrasov, Nataliia Pavliuchenko, Iryna Kharytonova, Oksana Dziuba, Nataliya Didyk, Olena Yunosheva, Oleg Blum, Artur Likhanov, Nataliia Holichenko
3-18
Biochemical and allelopathic features of Adonis vernalis, Allium ursinum, and Leucojum vernum in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine
PDF
Lyubov Pleskach, Vitaliy Virchenko, Viktor Onyshchenko
19-30
Epiphytic bryophyte communities of the Dendrological Park “Olexandria” of the NAS of Ukraine
PDF