The contribution of doctor of biological sciences, professor L.I. Rubtsov to the planning and construction of Ukrainian parks
PDF

Keywords

L.I. Rubtsov
parks
planning
species composition

How to Cite

Rubtsova, O. (2016). The contribution of doctor of biological sciences, professor L.I. Rubtsov to the planning and construction of Ukrainian parks. Plant Introduction, 71, 64-74. https://doi.org/10.5281/zenodo.2387412

Abstract

The contribution of Doctor of Biological Sciences, Professor L.I. Rubtsov to the planning of the five Ukrainian parks is studied: Askania-Nova (Kherson Region) Aleksandrovskiy Landscape Park (Dnipropetrovsk Region), Dievo-Taromsk recreation area (Dnipropetrovsk Region), garden and park area on Khortytsya isle (Zaporizhzhia Region), park of the 50th anniversary of the Great October Revolution (nowadays – the “Pine Forest”) in Cherkassy. All these works were performed under the direction of L.I. Rubtsov, as the main consultant of the projects in the workshops of institutes “Giprograd” and “UkrNIIinzhproekt”. Historical, functional, aesthetic and ecological approach to planing solutions is analyzed. The importance of the creation of parks in the steppe regions is emphasized. The neсessity of the study of the creative heritage L.I. Rubtsov – a prominent landscape architect – for the history of landscape art of Ukraine is accentuated.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2387412
PDF

References

Arhiv Derzhavnogo Pidpriemstva Ukrayinskiy der zhavniy naukovo-doslidniy Institut proektuvannya mist “Di promisto” (1972), Arh. N 196400.

Meshkova, V.I. (1989), Leonid Ivanovich Rubtsov [Leonid Ivanovich Rubtsov]. Stroitelstvo i arhitektura [Building and architecture], N 9, pp. 22—24.

Nikolaevskaya, Z. (1980), Iz opyita parkovogo stroitelstva [From experience of park building]. Arhitektura SSSR [Architecture of the USSR], N 3, pp. 31—36.

Rubtsov, A.F. and Gavrilenko, N.A. (2012), Landshaftnyie razrabotki L.I. Rubtsova — osnova proekta novoy chasti dendrologicheskogo parka «Askaniya-Nova» [Landscape developments of L.I. Rubtsov is basis of project of new part of dendrology park “Askaniya-Nova”] Mezhdunarodnyie chteniya, posvyaschennyie 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskih nauk, professora L.I. Rubtsova [International readings devoted to the 110th anniversary of Doctor of Biological sciences, professor Leonid Ivanovich Rubtsov]. Kyiv, Moljar, pp. 211—213.

Rubtsov, L.I. (1979), Proektirovanie sadov i parkov [Planning of gardens and parks]. Moskva, Stroyizdat, 184 p.

Rubtsova, E.L. and Romanets, E.I. (2016), Vklad doktora biologicheskih nauk, professora L.I. Rubtsova v sozdanie botanicheskih sadov [Contribution of the doctor of biological sciences, professor L.I. Rubtsov to creation of botanical gardens]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 1, pp. 41—49. https://doi.org/10.5281/zenodo.2333934

Maevskaya, V.G., Polozkova, Yu.S., Gotskiy, L.A. and Stupachenko, V.S. (2002), Svetloy pamyati mastera [To light memory of master]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 2, pp.111—112. https://doi.org/10.5281/zenodo.3332996

Halimon, O.V. (2012), Naybilshiy park Poltavschini [The most park of Poltava]. Mezhdunarodnyie chteniya, posvyaschennyie 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskih nauk, professora L.I. Rubtsova [International readings devoted to the 110th anniversary of Doctor of Biological sciences, professor Leonid Ivanovich Rubtsov] Kyiv, Moljar, pp. 73—78.

Tsentralniy gosudarstvenniy nauchno-techniceskiy archive Ukrainyi. F. R-223, Op. 1, Ed. Hr. 41, L. 1. DievoTaronskaya zona otdiha. Generalniy Plan. 1987 [Central State Scientific-Technical Archives of Uk raine. F. R-223, Op. 1, Ed. Hr. 41, L. 1. Dievo-Taromsk recreation area. General layout. 1987.

Tsentralniy gosudarstvenniy nauchno-techniceskiy archive Ukrainyi. F. R-223, Op. 2, Ed. Hr. 63, L. 1. Aleksandrovskiy landshaftniy park. Eskizniy Proekt. 1971 [Central State Scientific-Technical Archives of Ukraine. F. R-223, Op. 2, Ed. Hr. 63, L. 1. Aleksandrovskiy Landscape Park. Preliminary layout] 1971.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.