Viability of Betula pendula Roth. in urbansystem of Krivyi Rih
PDF

Keywords

Betula pendula
biometric parameters
clumb of trees
dieback
life status

How to Cite

Korshikov, I., & Petrushkevych, Y. (2017). Viability of Betula pendula Roth. in urbansystem of Krivyi Rih. Plant Introduction, 73, 28-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.2282849

Abstract

We investigated the viability of silver birch (Betula pendula Roth.) in the urbanized system of Krivyi Rih. The largest biometric indicators of the 34–36 year old trees are marked in plantations growing in the arboretum of botanical garden as well in the park and the square (h = 16.3–17.2 m; D = 26.0–28.3 cm) and substantially less than the trees, plantations are located near the steel mills (h = 11.9–12.6 m; D = 20.9–23.9 cm). Trees in these plantations have the vo lume of the crown in 3.7–4.1 times smaller, the average life status in 2.4–2.6 times lower than in comparison with the plants in the arboretum and 61.7 % of the trees in plantations in the emission zone of metallurgical combines have the dieback. The main type of B. pendula plantings is clumb of trees, where plants were planted in most cases at a distance of 0.5–4.0 m; it causes significant inhibition of 23–35-year-old trees growing in the central parts of clumbs. Some of 35–40-year-old trees of B. pendula gradually loses its decorative effect due to the development of the dieback.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2282849
PDF

References

Alekseev, V.A. (1989), Diagnostika zhiznennogo sostojanija derevev i derevostoev [Diagnostics of tree vitality and stand condition]. Lesovedenie [Forestry], N 4, рр. 51—57.

Vnuchkov, T.V. (1976), Gorizontalnaja struktura drevostoev sosny Kazahskogo melkosopochnika [The horizontal structure of pine stands Kazakh Upland]. Lesovedenie [Forestry], N 5, рр. 56—62.

Zajcev, G.N. (1984), Matematicheskaja statistika v jeksperimental’noj botanike [Mathematical statistics in experimental вotany]. Moskva, Nauka, 424 р.

Anuchin, N.A., Atrohin, V.G., Vinogradov, V.N. and Vorobev, G.I. (1985), Lesnaja jenciklopedija: v 2-h t. [Forest encyclopedia: in 2 v.]. Moscow, Sovetskaja jenciklopedija, 563 р.

Medvedeva, O.V. (2004), Dosvіd klasifіkacіyi mіskih gruntіv stepovoi zoni Ukrayini [Experience the classification of urban soils steppe zone of Ukraine]. Gruntoznavstvo, [Pedology], vol. 5, N 1-2, рр. 34—39.

Andreeva, E.N., Bakkal, I.Ju., Gorshkov, V.V., Ljanguzova, I.V., Maznaja, E.A., Neshataev, V.Ju., Neshataeva, V.Ju., Stavrova, N.I., Jarmishko, V.T. and Jar mishko, M.A. (2002), Metody izuchenija lesnyh soobshhestv [Methods of studying forest communities]. St. Peter burg, NІІ Hіmіі SPbGU, 240 р.

Mironov, V.V. (1970), Oblesenie peskov jugo-vostoka [Afforestation sands of the south-east]. Moskva, Lesnaja promyshlennost, 168 р.

Poljakov, A.K. (2009), Introdukcija drevesnyh rastenij v uslovijah tehnogennoj sredy [Introduction of woody plants in the conditions of technogenic environment]. Donetsk, Noulidzh, 268 p.

Revjako, I.V. (2013), Osnovy lesoparkovogo hozjajstva [Tekst] ucheb. posob. dlja stud. spec. 250201 — “Lesnoe hozjajstvovo” i 250203 “Sadovo parkovoe i landshaftnoe stroitelstvo” [Basics of forest-park management [Text]: a textbook for students of specialty 250201 “Forestry” and 250203 “Landscape gardening and landscape construction”]. Novocherkassk, Novocherk. gos. melyor. akad., 2e yzd. stereotyp., 135 р.

Sazonova, Ju.V. (2005), Geologіchna budova і yiyi vpliv na rozrobku і ekspluatacіjnu rozvіdku rodovishh zalіzistih kvarcitіv [The geological structure and its impact on development and operational exploration of ferruginous quartzite]. Geologo mineralogichnyj visnyk [Geological and mineralogical bulletin], N 2, рр. 35—47.

Frejberg, I.A. (1969), Soloncevoustojchivost berez v lesostepnom Zaurale [Solontsova resistance of birch trees in the forest-steppe Trans-Urals]. Lesovedenye [Foresrty], N 6, рр. 82—85.

Hlizіna, N.V. (2007), Lіtofіlnі sukcesіyi v skelnih ekotopah vіdvalіv gіrnichozbagachuval’nih kombіnatіv Kriv basu [Lithophile succession in rocky ecotopes dumps of mining bearing plants Kryvbas]. Gruntoznavstvo [Pedology], vol. 8, N 3-4, рр. 57—65.

Cherkasov, M.I. (1954), Kompozicija zeljonyh nasazhdenij [The composition of green plantings]. Moskva, Leningrad, Goslesbumizdat, 282 р.

Jejtingen, G.R. (1949), Lesovodstvo [Forestry]. Moskva, Gosudarstvennoe izdatelstvo selskohozjajstvennoj literatury, 368 р.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.