On the ambiguous use of the concept of "adaptation" and "acclimatization" in plant introduction
PDF

Keywords

terminology
plant introduction
adaptation
preadaptation
postadaptation
acclimatization

How to Cite

Bulakh, P., Elpitiforov, E., & Popil, N. (2017). On the ambiguous use of the concept of "adaptation" and "acclimatization" in plant introduction. Plant Introduction, 73, 3-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.2282496

Abstract

The current state of the conceptual apparatus in plant introduction is considered. The necessity of an objective discussion of the existing diversity of views on the controversial concept of adaptation and acclimatization of plants is shown. The definitions of this terms are analyzed authors views on the process of adaptation of plants from the standpoint of reactions of norms and homeostasis of organisms are given. The biological significance of pre- and postadaptatsy is shown. Pre-adaptation we consider as an important factor in determining the adaptive capacity of plants. Adaptation is interpreted as a phenomenon, including naturalization and acclimatization of plants. In the first case there is a change in the range of genetically determined rate of reaction (modification variability), and in the second case – a change take place in the genotype, causing changes (genotypic variability) reaction norm. Thus, under the acclimatization we understand the process of adaptation of plants to a range of new environmental conditions in their resettlement or introduction associated with genotype change (reconstruction). We consider key and discussion questions of these concepts use in plant introduction.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2282496
PDF

References

Bazilevskaya, N.A. (1981), Ob osnovah teorii adaptatsii rasteniy pri introduktsii [On the bases of plant adaptation theory in the introduction]. Byul. Gl. botan. Sada [Bulletin of the Main Botanical Garden], vyp. 120, pp. 3—9.

Bulah, P.E. (1999), Informatsionno-energeticheskaya teoriya introduktsii rasteniy [Information-energy theory of plant introduction]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 3-4, pp. 22—29. https://doi.org/10.5281/zenodo.3365208

Bulah, P.E. (2001), Osnovnye ponyatiya i terminy introduktsii rasteniy [Basic concepts and terminology of plant introduction]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], N 1-2, pp. 132—138. https://doi.org/10.5281/zenodo.3334662

Bulah, P.E. (2010), Sistema ponyatiy i terminov v introduktsii rasteniy [The system of concepts and terms in the introduction of plants]. Promislova bo tanika: stan ta perspektivi rozvitku. Materiali VI mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (Donetsk, 4—7 zhovtnya 2010 r.) [Botany industries: state and development prospects. Materials of VI international scientific conference (Donetsk, 4—7 October 2010)]. Donetsk, pp. 88.

Garanovich, I.M. (1999), Teoriya i praktika introduk tsii drevesnyh rasteniy v usloviyah Belarusi [Theory and practice of introduction of woody plants in the conditions of Belarus], Biologicheskoe raznoobrazie. Introduktsiya rasteniy (Materialy Vtoroy Mezhdunarodnoy konferentsii, 20—23 aprelya 1999 g., Sankt-Pe terburg) [Biological diversity. Plant Introduction (Materials of the Second International Conference, 20—23 April 1999, St. Petersburg)], Sankt-Peterburg, pp. 128—129.

Grodzinskiy, D. and Ziman, S. (2015), Naukova botanichna terminologiya sudinnih roslin v Ukrayini: istorichniy rozvitok, suchasniy stan i perspektivi [The scientific botanical terminology of vascular plants in Ukraine’s historical development, current status and prospects], Ukrayinska naukova terminologiya. Istoriya ta suchasniy stan. Mat. nauk.-prakt. konf. [Ukrainian scientific terminology. History and current status. Materials of scientific conference]. Kyiv: Nauk. dumka, pp. 101—108.

Zhuchenko, A.A. (1980), Ekologicheskaya genetika kulturnyh rasteniy [Ecological genetics of cultivated plants]. Kishinev: Shtiintsa, 586 p.

Zlobin, Yu.A. (1981), Ob urovnyah zhiznesposobnosti rasteniy [The levels of plant health], Zhurn. obshch. biologii [General Biology Journal], vol. 42, N 4, pp. 492—505.

Kaznacheev, V.P. (1980), Sovremennye aspekty adaptatsii [Modern aspects of adaptation]. Novosibirsk: Nauka, 192 p.

Korovin, S.E. and Kuzmin, Z.E. (1997), K voprosu o ponyatiyah i terminologii v introduktsii rasteniy [To a question about the concepts and terminology of plant introduction]. Byul. gl. botan. sada AN SSR [Bulletin Main Botanical Garden of the USSR], vyp. 175, pp. 3—11.

Kosakivska, I.V. and Golov’yanko, I.V. (2006), Adaptatsiya roslin: biosintez ta funktsiyi stresovih bilkiv [Adaptation of plants, biosynthesis and function of stress proteins]. Ukrayinskiy fitotsenologichniy zbirnik [Ukrainian fitotsenological collection], Ser. S, vyp. 24, pp. 3—17.

Kohno, N.A. and Kurdyuk, A.M. (1994), Teoreticheskie osnovy i opyt introduktsii drevesnyh rasteniy v Ukraine [Theoretical bases and experience of woody plant introduction in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 186 p.

Kuptsov, A.I. (1975), Vvedenie v geografiyu kulturnyh rasteniy [An introduction to the geography of cultivated plants]. Moskva: Nauka, 295 p.

Lapin, P.I. (1972), O terminah, primenyaemyh v issledovaniyah po introduktsii i akklimatizatsii rasteniy [On the terms used in the plant for introduction and acclimatization studies]. Byul. Gl. botan. sada [Bulletin of the main botanical garden], vyp. 83, pp. 10—18.

Mayr, E. (1974), Populyatsii, vidy i evolyutsiya [Populations, species and evolution]. Moskva: Mir, 460 p.

Mashkin, S.I. (1983), Sistema metodov introduktsii, akklimatizatsii i selektsii rasteniy i mesto v ney eksperimentalnogo mutageneza [Introduction of methods of system, acclimatization and breeding of plants and place it in an experimental mutagenesis], Eksperimentalnyy mutagenez v introduktsii, akklimatizatsii i selektsii [The experimental mutagenesis in the introduction, acclimatization and breeding]. Saransk: Izd. Mord. un-ta, pp. 5—10.

Medvedev, V.I. (1994), Komponenty adaptatsionnogo protsessa [The components of the adaptation process]. Leningrad: Nauka, 111 p.

Ponyatiya, terminy, metody i otsenka rezultatov raboty po introduktsii rasteniy [Concepts, terminology, techniques and evaluation of the results of work on plant introduction], (1971), Moskva: Sovet botanicheskih sadov SSSR, 11 p.

Severtsov, A.S. (1981), Vvedenie v teoriyu evolyutsii [Introduction to the theory of evolution]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 318 p.

Sikura, Y.Y. and Kapustyan, V.V. (2003), Introduktsiya roslin (yiyi znachennya dlya rozvitku tsivilizatsiy, botanichnoyi nauki ta zberezhennya roslinnogo svitu) [Іntroduktsіya Roslyn (yiyi values for rozvitku tsivіlіzatsіy, botanіchnoyi science that zberezhennya Roslyn svitu)]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 280 p.

Tarasenko, N.D. (1995), Geneticheskie aspekty ohrany genofonda i introduktsii i akklimatizatsii rasteniy [Genetic aspects of the protection of genetic resources and the introduction and acclimatization of plants]. Novosibirsk: Vizavi, 20 p.

Timofeev-Resovskiy, N.V., Vorontsov, N.N. and Yablokov, A.V. (1977), Kratkiy ocherk teorii evolyutsii [A brief outline of the theory of evolution]. Moskva: Nauka, 297 p.

Ukrayinska naukova terminologiya [Ukrainian scientific terminology], (2009), Zbirnik materialiv naukovo-praktichnoyi konferentsiyi “Ukrayinska naukova terminologiya. Problemi perekladu” [Proceedings of the scientific conference “Ukrainian scientific terminology. Problems of translation”]. Kyiv: Nauk. dumka, 343 p.

Harkevich, S.S. (1966), Poleznye rasteniya prirodnoy flory Kavkaza i ih introduktsiya na Ukraine [Useful plants of the natural flora of the Caucasus and their introduction in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 300 p.

Hlebovich, V.V. (1981), Akklimatsiya zhivotnyh organizmov [Acclimation of animal organisms]. Leningrad: Nauka, 136 p.

Tsitsin, N.V. (1974), Botanicheskie sady SSSR [Botanical garden SSSR]. Moskva: Nauka, 180 p.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.